--

خواندن سورۀ «القارعة» سبب ایمنى از فتنه دجّال است

از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه مى‏ فرماید :

هر كسى كه سورۀ مباركۀ «قارعه» را تلاوت كند خداوند او را از فتنۀ دجّال از این كه به او بگرود و نیز از سختى جهنّم در امان نگاه مى‏ دارد .(1)

----------------------------------------------

1) المصباح : 600 ، ثواب الأعمال : 125 .

پایگاه المنجی
برچسب ها :
سوره قارعه ,  خواص قرائت سوره قارعه ,  فتنه ,  آخرالزمان ,