-دعای عهد


از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه: هر كه چهل صباح این [دعا]عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدا او را از قبر بیرون آورد كه در خدمت آن حضرت باشد و حق تعالى به هر كلمه هزار حسنه او را كرامت فرماید و هزار گناه از او محو كند.1

  • 1. كلیات مفاتیح الجنان‏،نویسنده:شیخ عباس قمى،ناشر: اسوه‏ ،ص: 539برچسب ها :
دعای عهد ,  حضرت مهدی علیه السلام ,  چهل صبح ,