ره نمود امام هادی علیه السلام  درباره صد لعن و سلام زیارت عاشورا

در قرائت زیارت عاشورا بنای اکثر علما بر خواندن صد سلام و صد لعن پایانی آن بوده است. کسانی که موفق به گفتن صد لعن و سلام نمی شوند، می توانند به قصد رجا به یک مرتبه گفتن آنها قناعت کنند. ولی در حدیثی از امام هادی علیه السلام  در مورد چنین افرادی آمده است :

«هرکس پس از گفتنِ کامل یک مرتبه لعن در پایان این زیارت؛ نود ونه بار بگوید:

«اللهمَّ العَنهُم جَمِیعًا.»

و پس از سلام  آن نود و نه بار بگوید:

«السَلامُ عَلَی الحُسَینِ وَ عَلَی عَلِی بنِ الحُسَینِ وَ عَلَی اَولَادِ الحُسَینِ وَ عَلی اصحَابِ الحُسَینِ.»

کفایت می کند.

در حالیکه برخی به جای انجام این عمل؛ پس از سلام و لعن؛ اضافه می کنند «تِسعًا و تِسعِینَ مَرَّةٍ» که عملی اشتباه است.

 

مفاتیح نوین/ آیت الله مکارم شیرازی


برچسب ها :
امام حسین علیه السلام ,  زیارت عاشورا ,  لعن و سلام در زیارت عاشورا ,