دعا برای پدر و مادر با بیان امام سجاد علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا مرا چنان کن که از والدینم همچون از پادشاه ستمکار بترسم، و همچون مادر مهربان درباره ایشان خوش رفتاری کنم. فرمانبرداری و نیکوکاری درباره ایشان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب آلوده لذیذتر، و در کام دلم از شربت گوارا در مذاق تشنه گواراتر ساز. تا آرزوی ایشان را بر آرزوی خود ترجیح دهم و خشنودی‌شان را بر خوشنودی خود بگزینم، و نیکوئی ایشان را درباره خود هر چند کم باشد افزون بینم و نیکوئی خویش را درباره ایشان گر چه بسیار باشد کم شمارم.


خدایا هر آزار که از من به ایشان رسیده یا هر مکروه که از من به ایشان پیوسته، یا هر حقی که در مقام ایشان از طرف من تضییع شده، پس آن را وسیله ریختن از گناهان و بلندی درجات و فزونی حسنات ایشان قرار ده.
ای کسی که بدیها را به چندین برابرش از خوبیها تبدیل می‌کنی.

خدایا هر تندروی که در گفتار با من کرده‌اند، یا هر زیاده روی که درباره من روا داشته‌اند، یا هر حق که از من فرو گذاشته‌اند، یا هر وظیفه که در انجامش درباره من کوتاهی کرده‌اند، پس من آن را به ایشان بخشیدم، و آن را وسیله احسان درباره ایشان ساختم، و از تو می‌خواهم که بار وبال آن را از دوش ایشان فرو گذاری، زیرا که من نسبت به خود گمان بد به ایشان نمی‌برم، و ایشان را در مهربانی نسبت به خود مسامحه کار نمی‌دانم، و از آنچه درباره‌ام انجام داده‌اند ناراضی نیستم.

 ای پروردگار من زیرا که رعایت حق ایشان بر من واجب‌تر، و احسانشان به من قدیم‌تر، و نعمتشان نزد من بزرگتر از آن است که ایشان را در گرو عدالت کشم، یا نسبت به ایشان معارضه به مثل کنم و گر نه ای خدای من طول اشتغال ایشان به پرورش من، و شدت رنجشان در پاس داشتنم چه خواهد شد؟ و تنگی و عسرتی که در راه رفاه من تحمل کرده‌اند کجا بشمار خواهد آمد؟ هیهات! ایشان نمی‌توانند حق خود را از من استیفاء کنند و من نمی‌توانم حقوقی را که بر ذمه من دارند تدارک کنم، و وظیفه خدمت ایشان را بجا آورم.


 پس بر محمد و آل او رحمت فرست، و مرا اعانت کن، ای بهترین کسی که از او مدد طلبیده می‌شود، و مرا توفیق ده، ای راهنماینده‌تر کسی که به او روی آورده می‌شود، و در آن روز که همه نفوس را بدون آن که ستم کرده شوند جزا می‌دهی، مرا در زمره کسانی که پدران و مادران خود را خوار می‌دارند قرار مده.
خدایا بر محمد و آل و نسل و تبار او رحمت فرست، و پدر و مادر مرا به بهترین امتیازی که به پدران و مادران بندگان مؤمنت بخشیده‌ای اختصاص ده، ای مهربانترین مهربانان.

خدایا در پی نمازها و در قسمتی از اوقات شب و در ساعتی از ساعات روزم ذکر ایشان را از یادم مبر.
خدایا بر محمد و آل او رحمت فرست، و مرا بوسیله دعایم درباره ایشان و ایشان را به سبب مهربانی‌شان درباره من مشمول آمرزش حتمی قرار ده، و بوسیله شفاعت من به طور قطع از ایشان خشنود شو و ایشان را با اکرام به سر منزلهای سلامت برسان.

خدایا اگر ایشان را پیش از من آمرزیده‌ای پس ایشان را شفیع من ساز و اگر مرا پیش از ایشان مورد آمرزش قرار داده‌ای پس مرا شفیع ایشان کن، تا در پرتو مهربانی تو در سرای کرامت و محل مغفرت و رحمتت گرد آئیم، زیرا که تو صاحب فضل عظیم و نعمت قدیمی، و تو مهربان‌ترین مهربانانی.

دعای 25 صحیفه سجادیه

مطالب مرتبط :
پایگاه اطلاع زسانی آیت الله فاضل لنکرانی