شد رمضان و یا حسین روی به محضرت کنم
شروع این ماه را به نام مادرت کنم

به وقت روزه داری ام چون که گرسنه می شوم
یاد گرسنه خفتن رقیه دخترت کنم

و آن دمی که از عطش در تب و تاب می شوم
یاد زلب های تو و علی اصغرت کنم

 یدالله عارفیان
برچسب ها :
یا حسین علیه السلام ,  رمضان ,