میلاد علی اکبر علیه السلام مبارک


اوصاف حضرت علی اکبر علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه

در «زیارت ناحیه مقدّسه» ، خطاب به او آمده است :

 سلام بر تو ، اى نخستین كُشته از تبار بهترین بازمانده از نسلِ ابراهیم خلیل ! درود خدا بر تو و بر پدرت ، آنگاه كه در باره ات فرمود : «خدا ، بكُشد آن گروهى را كه تو را كُشت . پسرم ! چه جرئتى بر خداى مهربان كردند . و چه جسارتى در هتكِ حرمت پیامبر ! پس از تو ، خاك بر سرِ دنیا !» . گویى كه من (زائر) ، در نزد تو هستم و تو (على اكبر علیه السلام ) به كافران مى گویى : من على ، پسر حسین بن على ام . به خانه خدا سوگند كه ما به پیامبر صلى الله علیه و آله ، نزدیك تریم. با نیزه ، چنان بر شما خواهم زد كه نوك آن ، كج شود و با شمشیر ، در حمایت از پدرم ، شما را مى زنم ؛ زدنِ جوان هاشمىِ عرب . به خداوند سوگند ، پسر بى نسب (ابن زیاد) ، حق ندارد بر ما حكمرانى كند ! ۰ تا عهدت را به انجام رساندى و پروردگارت را دیدار كردى . گواهى مى دهم كه تو به خدا و پیامبر او ، نزدیك ترینى ، و پسرِ پیامبر خدا و حجّت و امین اویى ، و پسر حجّت خدا و پسرِ امین اویى . خداوند ، در باره قاتل تو ، مُرّة بن مُنقِذ بن نعمان عبدى ـ كه لعنت و خوارى خدا بر او باد ـ و همدستانش در كُشتن تو ، داورى كند كه علیه تو ، هم داستان بودند . خدا ، آنان را به جهنّم ، فرو افكنَد ـ كه بد بازگشتگاهى است ـ

و خداوند ، ما را از دیدار كنندگانِ تو و همراهانت و همراهان جدّ و پدر و عمو و برادر و مادر ستم دیده ات ، قرار دهد ! از دشمنانِ اهل انكار تو ، برائت مى جویم . سلام و نیز رحمت و بركات خدا بر تو باد.


برچسب ها :
میلاد علی اکبر علیه السلام ,  علی اکبر علیه السلام ,  اوصاف علی اکبر علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه ,