آیة الکرسی هنگام خواب

در حدیثى از حضرت على علیه السلام) از پیامبر(صلى الله علیه وآله مى خوانیم که فرمود:

«برگزیده قرآن، سوره بقره و برگزیده بقره، آیة الکرسى است، در آن، پنجاه کلمه و در هر کلمه برکتى است».1


در حدیث دیگرى آمده است که هر کس به بستر مى رود، تسبیح حضرت زهرا علیها السلام گوید، سپس آیة الکرسى را بخواند تا صبح از همه چیز در امان خواهد بود.2


1. مستدرک الوسائل، جلد 4، صفحه 336، حدیث 27.
2 .بحارالانوار، جلد 89، صفحه 266، حدیث 11 (با تلخیص).

 
برچسب ها :
خواب ,  آداب خواب ,  آیة الکرسی هنگام خواب ,  تسبیحات هنگام خواب ,  تسبیح حضرت زهرا علیها السلام هنگام خواب ,