ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملك الحق المبین

 از امام رضا (ع ) روایت شده است که رسول گرامی خدا (صلی الله علیه و آله ) فرمودند:

 هر کس در هر روز صد بار بگوید «لا اله الا الله الملک الحق المبین» توانگری به او جلب می شود و فقر و مستمندی از او دفع می گردد و در دوزخ بر او بسته شده و در بهشت به رویش باز می گردد.

 

امام صادق علیه السلام فرمودند:

 كسى كه صد بار لا اله الا الله الملك الحق المبین  بگوید، خداى عزیز غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین مى برد؛ بى نیازى را به دست آورده و در بهشت را كوبیده است .


 منبع/ کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
برچسب ها :
ثواب گفتن لا اله الا الله الملک الحق المبین ,  پاداش لا اله الا الله الملک الحق المبین ,  رزق و رزوی ,  دعا برای افزایش روزی ,