امام رضا(علیه السلام)و زندگی 


لباس نو

همه کارهای امام ٬نظم ویژه ای داشت .مدتی خادم ایشان بودم .خوب به یاد دارم که هرگاه ایشان می خواست لباس بپوشد ٬همواره از سمت راست خود لباس بر تن می کرد و هنگامی که لباس نو می خرید و می خواست بپوشد٬ نخست یک کاسه آب می طلبید .امام بر کاسه ٬ ده بار سوره ی «انا انزلناه»٬ ده بار «قل هو الله »و ده بار «قل یل ایها الکافرون » می خواند و سپس اب را بر ان لباس می پاشید

یک بار از ایشان چرایی این کار را پرسیدم . حضرت فرمود:«هر کس قبل از اینکه لباس نو را بپوشد ٬چنین کند ٬تا هنگامی که یک نخ از آن باقی باشد زندگی اش با وسعت و راحت خواهد بود . عیون اخبار الرضا ج ۱ص۲۸۱ح۹۱»

��امام رضا(ع)و زندگی
آستان قدس رضوی